Försäljning av tomter i etapp 2 pågår. Två tomter finns kvar, tomt nr 24 och 25. Ett av husen i etapp två är inflyttad och flera byggnationer pågår och blir färdiga under 2017.